Iskalnik

Izjava o omejitvi odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije, ki so poslovna skrivnost in so last družbe Agromehanika, d.d., ter namenjene izključno naslovniku. V kolikor ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.

Mnenja, vsebovana v tem elektronskem sporočilu, ne odražajo nujno tudi stališča družbe Agromehanika, d.d.

To elektronsko sporočilo na nikakršen način ne dokazuje namena pošiljatelja, da vstopi v pogodbeno razmerje.

Elektronsko sporočilo je pregledano z antivirusnim programom.


Legal disclaimer statement

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information, which are trade secret and the property of the Company Agromehanika, d.d., and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the content of this e-mail is strictly forbidden.

Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the opinions of the Company Agromehanika, d.d.

This E-mail does not evidence any intention by the sender to enter a binding contract.

E-mail message is scanned by Anti-Virus Software.

Na vrh strani