Iskalnik

Registrski podatki

Sodišče registracije: Okrožno sodišče v Kranju. Št. reg. vl.: 1/01118/00. Osnovni kapital: 351.432,00 EUR. Matična št.: 5095450000. ID za DDV: SI 68281315.


Register Data

Court of Register: District Court of Kranj, Reg. Entry No.: 1/01118/00. Registered Capital: 351.432,00 EUR. Identification No.: 5095450000. VAT no.: SI 68281315.

Na vrh strani